Video – tvp


Nytt format

En hybrid mellan den klassiska repor- tageboken och det snabbare nyhetsmagasinet, med lika stort fokus på bild som på text. Vi tar till vara på det som alltid har varit tidningsreportagets styrka – att du får läsa om de människor och händelser som syns på bild – och tar det med in i bokvärlden. Det är djuplodande men lättillgängligt, lite som ett P3 dokumentär i tryckt form.